RELEASE DATE: 2017/04/05
NAME: 「私ハ傀儡、猿轡ノ人形」(watashi wa kairai, sarugutsuwa no ningyou)
PRICE: 1944 yen /  1620 yen /
4-Types

[TYPE A] 1944 yen
01. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou)
02. 桜花爛漫 (Ouka Ranman)
DVD. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou) (PV+MAKING)

[TYPE B] 1944 yen
01. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou)
02. 桜花爛漫 (Ouka Ranman)
DVD. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou) (PV+Multi-angle version)

[TYPE C] 1620 yen
01. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou)
02. 桜花爛漫 (Ouka Ranman)
03. 故人花トシテ (Kojin Hana Toshite)
04. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou)(karaoke)
05. 桜花爛漫 (Ouka Ranman)(karaoke)
06. 故人花トシテ (Kojin Hana Toshite)(karaoke)

[TYPE D] 1620 yen
01. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou)
02. 桜花爛漫 (Ouka Ranman)
03. 累 (Rui)
04. 私ハ傀儡、猿轡ノ人形 (Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyou)(karaoke)
05. 桜花爛漫 (Ouka Ranman)(karaoke)
06. 累 (Rui)(karaoke)

Official Website
Official Twitter

 

Advertisements